Αγγελία Αναζήτησης Ιατρού

ΟΜΙΛΟΣ Ιατρικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων  ” ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ” στην Κεφαλονιά προσφέρει θέση εργασίας

Ιατρού Βιοπαθολόγου

Απαιτούμενα προσόντα

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής

Αδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος

Σχετικός Τίτλος Ειδικότητας

Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου

Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο

Προσωπικές δεξιότητες: ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας, αξιοπιστία και υπευθυνότητα

Προσφέρονται

Σύγχρονο και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας πλήρως εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα

Ελκυστική αμοιβή αναλόγως προσόντων και εμπειρίας

email: BIOANALYSISLABORATORY@YAHOO.COM

 

 

 

 

Σας ευχαριστώ πολύ

Με εκτίμηση

Ζυγολάνη Κωνσταντίνα

General Manager of

Bioanalysis Laboratories

Tηλ επικ: 26950-22133