Αναζήτηση ιατρών για εφημερίες – ΚΑΑ ANIMUS

Το Κέντρο Αποκατάστασης  και Αποθεραπείας ANIMUS αναζητά συνεργασία με Ιατρούς, ειδικευμένους ή άνευ ειδικότητας, για την κάλυψη των εφημεριών του κέντρου.

Παρακαλώ επικοινωνήστε με την Επιστημονική Διευθύντρια του Κέντρου κ. Φραγκάκη,  για περαιτέρω πληροφορίες.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:  6936797669

Αποστολή βιογραφικών στο email : [email protected]