Ζήτηση Ιατρού

MOUNTAIN CAMP Α.Ε.’

ΦΙΚΑ ΟΡΕΙΝΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΤΗΛ:2431023460 – 6932488790

AΦΜ: 081916754   ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ

email: info@mountain-camp.gr, http://www.mountain-camp.gr20

Τρίκαλα 22 Μαρτίου 2024

Προς Ιατρικούς Συλλόγους :

Οι παιδικές κατασκηνώσεις ‘’Mountain Camp’’ με έδρα τον Αμάραντο Καλαμπάκας αναζητούν στελέχωση  με ιατρικό προσωπικό για την περίοδο 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου.

Παρακαλούμε για τη γνωστοποίηση στα μέλη σας  της προσφοράς εργασίας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη πως παρέχεται αμοιβή 900€ καθαρές αποδοχές για κάθε περίοδο 15 ημερών, πλήρης ασφάλιση  ΕΦΚΑ, καθώς και στέγαση και διατροφή. Η απασχόληση δύναται να είναι είτε για ολόκληρο το χρονικό διάστημα είτε σε περίπτωση κωλύματος  για τμήμα του διαστήματος αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο   6932488791 καθώς και: info@mountain-camp.gr. Τέλος, η ιστοσελίδα  της κατασκήνωσης είναι www.mountain-camp.gr

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία, στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση,

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος

Φίκα Χριστίνα