Ζήτηση Ιατρών στην τοπική κοινότητα Γαρδικίου & Μεσοχώρας Δ.Ε. Πινδέων του Δήμου Πύλης

SCAN2173

SCAN2172

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Πύλη Τρικάλων

Ταχ. Κώδικας :42032

Υπεύθ. Επικοιν.: Γεωργολιός Αντώνιος

Τήλ.: 2434350126

Email: a.geo@dimospylis.gr