Ζήτηση Ιατρών

Olympian Medical Services

Η ιατρική εταιρεία
OLYMPIAN MEDICAL SERVICES
ενδιαφέρεται να προσλάβει ιατρούς με ειδικότητα

Γενικού Ιατρού, Παθολόγου ή άνευ ειδικότητας,

για εργασία στους Νέους Πόρους Πιερίας,

κατά την καλοκαιρινή περίοδο (Μάιος – Οκτώβριος) 2019.

Προσφέρεται διαμονή και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο
olympianmedicalservices@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977 617401