Ζήτηση Ιατρών

Ο Όμιλος Eταιριών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με ηγετική θέση στον κλάδο υπηρεσιών υγείας,

επιθυμεί συνεργασία με ΙΑΤΡΟΥΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ,

για τις Μονάδες Υγείας του Ομίλου στην Θεσσαλονίκη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα

στο ndikis@bioiatriki.gr & kabatzoglou@bioiatriki.gr

Για περισσότερες πληροφορίες στο 6987 290078 – 2310 880156 Δίκης Νικόλαος

www.bioiatriki.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.