Ζητηση Ιατρου στην Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου Δ.Ε. Αιθήκων του Δήμου Πύλης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ      
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ            
Ταχ.Δ/νση        :Ηρώων 1940-1  
Πληροφορίες    :Γώγος Γεώργιος                          
Τηλέφωνο        :2434 3 50125

Τ.Κ.                   :42 032

E-mail               : dpilis@otenet.gr

 

 

 

 

                   

   

 

Θ E M A: «Προγραμματισμός κάλυψης Ιατρών στην   Τοπική  Κοινότητα

Γαρδικίου Δ.Ε. Αιθήκων του Δήμου Πύλης».

 

Ως Δήμος Πύλης και σαν Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου, με σκοπό την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών μας στην Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου,αναζητούμε Ιατρό για την παροχή των υπηρεσιών του, την περίοδο από 25 Ιουλίου μέχρι 25 Αυγούστου.

Παρέχουμε την δωρεάν διαμονή και την καταβολή σχετικού αντιτίμου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

6973040323 – ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΡΗΣ – Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Γαρδικίου.