Θέσεις Εργασίας στην Γαλλία

η Cooptalis είναι μια επιχείρηση εξειδικευμένη στη διεθνή κινητικότητα που καθοδηγεί τους γιατρούς και τους οδοντιάτρους στην ανάπτυξη της καριέρας τους σε όλο τον κόσμο.

H Cooptalis θα είναι υπεύθυνος για την παροχή συμβουλών και την παρακολούθηση των μελλοντικών υποψηφίων σε όλη τη διαδικασία διευθέτησης (αναζήτηση καταλύματος, εγγραφή στο Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο – Ιατρικό Σύλλογο κλπ.). Πρέπει να τονιστεί ότι αυτή η υπηρεσία θα είναι εντελώς δωρεάν για όσους ενδιαφέρονται.

 

Χρήστος Παπαποστόλου

Market Research Analyst

+30 69 79 98 43 43

+33 3 59 81 12 90

   

www.cooptalis.com

 

[GR] Gastroentérologue

GR Chirurgien orthopédique

GR Gynécologue Obstétricien