Ιατρική κάλυψη Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου

συνημμένα το υπ’ αριθμ. 15436/24-11-2022 έγγραφο της Αντιδημάρχου Υγείας του Δήμου Πύλης, κας Χαράς Καλιώρα, 

Με εκτίμηση

Γραφείο Πρωτοκόλλου Δήμου Πύλης

 

Ιατρική κάλυψη Χιονοδρομικού