Προκηρύξεις απο τον ΟΚΥΠΥ Κύπρου

συνημμένες προκηρύξεις, οι οποίες δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή 2/4/2021 από τον ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) της Κύπρου.

Πρόκειται για:

  • 10 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών
  • 3 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών Ψυχικής Υγείας
  • Ακύρωση προκήρυξης μίας (1) κενής θέσης Ιατροφυσικού

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΦΥΣΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10 ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

Για τον Προϊστάμενο Μονάδας Ανθρώπινου Δυναμικού.

Με εκτίμηση,

 Στέλλα Ανδρέου   

Γραφέας – Κεντρικά Γραφεία

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

Γραφ: +357 22 605625

Φαξ:   +357 22 605623

s.andreou@shso.org.cy

www.shso.org.cy