Προκηρύξεις Ιατρικών Λειτουργών στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου

επισυναπτόμενες κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 18 ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 16 ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Με εκτίμηση,

Άντρη Σταυρίδου

Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)

Τηλ: 22212854

Φαξ: 22665100

Ηλ. Ταχυδρομείο: a.stavridou@shso.org.cy

Διεύθυνση: Αγίου Αντωνίου 2, Τ.Κ. 2100, Αγλαντζιά, Λευκωσία

 

www.shso.org.cy