Προσλήψεις νέων Ιατρών ( Khobar )

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Habib Medical Group θα βρίσκεται  24 – 25 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα  για να προσλάβει νέους Έλληνες γιατρούς (0-3 χρόνια προϋπηρεσία μετά την απόκτηση του Τίτλου Ειδικότητας) με ελκυστικές παροχές για την στελέχωση του νοσοκομείου του στο Khobar.

Επισυνάπτω την επίσημη ανακοίνωση του ταξιδιού  μαζί με άλλες σχετικές πληροφορίες

Συνεντεύξεις 24-25.11.2018