Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΚΥ Φαρσάλων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η 5Η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό των Κέντρων Υγείας της, ενδιαφέρεται για συνεργασία με ιατρούς με τις κάτωθι ειδικότητες:

  • έναν (1) ιατρό ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής για το ΚΥ Φαρσάλων με καθεστώς έκδοσης, από αυτόν, δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

6ΙΩ3469Η2Γ-029 ΠΡΟΣΚΛ ΕΚΔ ΕΝΔΙΑΦ ΦΑΡΣ_ΑΚΤΙΝ 3