Πρόσληψη Ιατρών (Κατασκήνωση Λούτσα Πρεβέζης)

Το ΤΥΠΕΤ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός ιατρού ανά κατασκηνωτική περίοδο, που να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον το αγροτικό του, για την κατασκήνωση της Λούτσας Πρεβέζης από 13.7.2018 μέχρι και 3.8.2018 και από 6.8.2018 μέχρι και 27.8.2018.

Η αποζημίωση ορίζεται περίπου σε € 1.500 καθαρά ανά περίοδο με κάλυψη ασφάλισης, διαμονής και διατροφής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό στο mail [email protected] με κοινοποίηση στο [email protected].

Ι. Τσατσάς

Μέλος Δ.Σ. ΤΥΠΕΤ

τηλ. 2610637212 κιν. 6946681173