Πώληση-Ενοικίαση Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

Πωλείται ή ενοικιάζεται Μικροβιολογικό Εργαστήριο

στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων (με λειτουργία 30 ετών).

Για κάθε μορφής  Ιατρικό εργαστήριο ή και Ιδιωτικό Ιατρείο

Πληροφορίες: τηλέφωνο επικοινωνίας 2431033070