Συνεντεύξεις για θέσεις στο Khobar της Σαουδικής Αραβίας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα διεξαχθούν συνεντεύξεις με μεγάλο ιδιωτικό Όμιλο της Σαουδικής Αραβίας για την κάλυψη θέσεων στο Khobar. Οι θέσεις αφορούν νέους ιατρούς σε επιλεγμένες ειδικότητες.

Σας επισυνάπτω την επίσημη ανακοίνωση μαζί με άλλες σχετικές πληροφορίες,

Συνεντεύξεις για νέους ιατρούς

Όλες οι υπηρεσίες μας, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης είναι δωρεάν.