Γαληνός Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας Ε.Π.Ε.” με έδρα τη Ζάκυνθο :Προκήρυξη θέση ιατρού για στελέχωση της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας και του πολυϊατρείου της

η Ιατρική εταιρία “Γαληνός Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας Ε.Π.Ε.” με έδρα τη Ζάκυνθο,
προκήρυξε θέση ιατρού για στελέχωση της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας και του πολυϊατρείου της.

Σας έχουμε επισυνάψει την σχετική αγγελία και θα σας παρακαλούσαμε να την γνωστοποιήσετε στα
μέλη σας.

GALENUS ΑΓΓΕΛΙΑ [ΙΑΤΡΟΙ]