προκήρυξης μίας θέσεως κλαδου ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Ορθοπαδιικής του ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Η υπ’ αριθμ. 478/27.3.2019 (ΑΔΑ: 61ΚΩ4690ΩΑ-ΨΥΒ) προκήρυξη μίας θέσεως ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Ορθοπαιδικής του Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ», για ενημέρωσή σας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ _ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ