Προκήρυξη πλήρωσης επί θητεία θέσεων ιατρών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ιατρών του Γ.Ν Παπαγεωργίου.

προκηρυξη Παπαγεωργιου