ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κως, Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018

Θέμα: «Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Επικουρικών Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων στο
Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω»
Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται,
για την πρόσληψη (3) τριών επικουρικών ιατρών των εξής ειδικοτήτων:
➢ Παθολογίας (1)
➢ Παιδιατρικής (1)
➢ Καρδιολογίας (1)
με σύμβαση 3-ετούς διάρκειας.
Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία
από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο
2242360227.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΩ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ