Προσλήψεις Ιατρών και Οδοντιάτρων στο Παρίσι

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την νέα μας συνεργασία με τον μεγαλύτερο Ιδιωτικό Όμιλο Κλινικών στο Παρίσι.

Ο Όμιλος αναζητά Ιατρούς και Οδοντιάτρους, ανεξαρτήτου προϋπηρεσίας, για την κάλυψη θέσεων στις κλινικές του στο Παρίσι με υψηλές απολαβές και πολλά προνόμια.

Σας επισυνάπτω την ανακοίνωση του Ομίλου μαζί με άλλες σχετικές πληροφορίες με την παράκληση αν μπορούν να δημοσιευτούν στο website σας και στο newsletter του συλλόγου σας.

Προσλήψεις Ιατρών και Οδοντιάτρων στο Παρίσι

Όλες οι υπηρεσίες μας, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης είναι δωρεάν.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

EuroSynapses