Πρόσκληση εξωτερικών συνεργατών -Ακτινοδιαγνώστης απο ΑΕΜΥ ΑΕ

Επισυνάπτεται η πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας συνεργασίας με ιατρούς ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής – Εξωτερικούς συνεργάτες κάτοχους Α.Π.Υ. για την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και παρακαλούμε για την άμεση δημοσιοποίησή της.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ_ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ 16.07.2018