158 θέσεις εργασίας στο Νοσοκομείο Σαντορίνης

Προκήρυξη για την πλήρωση εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας (Σαντορίνη), δημοσίευσε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 24/ΑΣΕΠ/13-09-2018) και στη Διαύγεια (Α.Δ.Α. ΨΣΒ5ΟΡΡ3-ΕΗΨ) η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ).

Συγκεκριμένα, προκηρύσσει την πλήρωση:

  • 44 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.),
  • 41 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.),
  • 43 θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), και
  • 30 θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΓΝ Θήρας, με τον τρόπο αυτό το νοσοκομείο «μπαίνει σε μία άλλη εποχή με μόνιμο και περισσότερο προσωπικό, μία εποχή ακόμα μεγαλύτερης ανάπτυξης των τμημάτων του και περαιτέρω βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τόσο προς τους κατοίκους της Σαντορίνης, όσο και προς τον πολυπληθή τουριστικό πληθυσμό».

Προκήρυξη

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα
προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 14/09/2018 μέχρι 28/09/2018.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αίτηση-ΔΕ

Αίτηση-ΥΕ

 

Πηγη:https://virus.com.gr