Διδασκαλία μεμονωμένων μαθημάτων ιατρικής ερευνητικής μεθοδολογίας από Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων μαθημάτων ιατρικής ερευνητικής μεθοδολογίας (Stand Alone Courses) που διοργανώνονται από το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Επισυναπτόμενη θα βρείτε την προκήρυξη.

Stand-alone courses Medical School AUTh.

ευχαριστώ πολύ,
Δρ. Αλεξάνδρα Καραγιάννη
Γραμματεία MSc in Medical Research Methodology
Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

τηλ: 2310.999.333
email: info-mrm@auth.gr