Διεθνές μεταπτυχιακό στο eHealth

Ένα πρότυπο μεταπτυχιακό πρόγραμμα εστιασμένο στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών στην Υγεία (eHealth)  και την τηλεϊατρική (Telemedicine) φέρνει στην Ελλάδα, η διεθνώς αναγνωρισμένη Μεταπτυχιακή Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ιταλίας, Rome Business School.

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του εξειδικευμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος: “Master in eHealth and Telemedicine Management”, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν τον τίτλο του Master από το Rome Business School, όπως επίσης τη διεθνή πιστοποίηση από τα: UCAM (Univeridad Catolica de Murcia) και MUIR (Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της Ιταλίας), από το οποίο είναι αναγνωρισμένο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του ιδιωτικού κλάδου της υγείας , διοικητικά στελέχη, προσωπικό Ιδρυμάτων Υγείας και Υπουργείων, όπως επίσης σε κλινικούς ιατρούς, μηχανικούς ιατρικών μηχανημάτων, καθώς και σε τελειόφοιτους-αποφοίτους του κλάδου Υγείας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας (Health Technology Assesment)
  • Tηλεϊατρική -Τομείς εφαρμογής και τεχνολογίες
  • Ηλεκτρονική Υγεία(e-health) σε νοσοκομεία
  • Οικονομικά του e-Health
  • Τηλεϊατρική για τοπικούς φορείς
  • Τηλεϊατρική για τις αναπτυσσόμενες χώρες
  • Συνέργειες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
  • Μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης, αλλάζοντας τα        συστήματα υγείας στην Ευρώπη
  •  Σχεδιασμός e-health Έργων (Projects)
  • Δραστηριότητες “ESA” στην Τηλεϊατρική: “Space Technology for downstream eHealth Applications”

Το διδακτικό δυναμικό αποτελούν καθηγητές ιατρικής και επαγγελματίες υγείας, με αποδεδειγμένη και διεθνώς αναγνωρισμένη εμπειρία και έργο. Η διάρκεια του προγράμματος είναι ένας  και (12 μήνες). Οι έξι (6) πρώτοι μήνες περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ενώ οι υπόλοιποι έξι (6) μήνες την εκπόνηση διπλωματικής ερευνητικής εργασίας.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα εξ αποστάσεωςσυγχρόνως με τους φοιτητές στην Ιταλία, στο κεντρικό campus της Σχολής. Μια ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα επιτρέπει στους σπουδαστές να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις διαλέξεις, να συμμετέχουν ενεργά με ερωτήσεις στο μάθημα να έχουν τις ίδιες εργασίες καθώς και να εξετάζονται στα ίδια θέματα. Oι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν εταιρείες και οργανισμούς σχετικούς με τον τομέα “eHealth &Telemedicine”.

Πληροφορίες – Επικοινωνία: greece@romebusinessschool.it 

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος: +30 2111824398