Διεθνές συνέδριο γονιδιακής θεραπείας και αναγεννητικής ιατρικής

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ και θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 2 Ιουνίου 2018.

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις των πεδίων της Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια του 3ου Συνεδρίου Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής.

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ και θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 2 Ιουνίου 2018, στο Ξενοδοχείο «Mediterranean Palace», στη Θεσσαλονίκη. Στην Τελετή Έναρξης χαιρετισμό θα απευθύνει ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, Καθηγητής Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης.

Στόχος του Διεθνούς Συνεδρίου είναι να προβάλει το έργο των Ελλήνων επιστημόνων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, και να φέρει κοντά διεθνείς επιστήμονες που πρωτοστατούν σε εντυπωσιακά επιτεύγματα του πεδίου.

Ειδικότερα, το Συνέδριο περιλαμβάνει Διαλέξεις, Δορυφορικά Συμπόσια, Ελεύθερες και Αναρτημένες Ανακοινώσεις, καθώς και ένα εξαίρετο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, προκειμένου όλοι οι συμμετέχοντες από τα διάφορα πεδία, να έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν άριστα τις επιστημονικές επαφές και συνεργασίες τους. Το Επιστημονικό Πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί να καλύπτει σημαντικά τρέχοντα και μελλοντικά ερωτήματα των πεδίων της Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας, καθώς και ενδιαφέροντα και προβληματισμούς των βιοϊατρικών επιστημόνων όλων των εμπλεκομένων ειδικοτήτων.

Επίσης, θα παρουσιασθούν οι πρόσφατες εντυπωσιακές εξελίξεις στον τομέα των αιματολογικών κακοηθειών με χρήση των CAR-T-λεμφοκυττάρων, οι νέες τεχνολογίες της γονιδιακής επεξεργασίας (gene editing), καθώς και οι πρόσφατες πρόοδοι στην γονιδιακή θεραπεία και αναγεννητική ιατρικήγια θεραπεία ποικίλων γενετικών και επίκτητων παθήσεων.

Στις εργασίες του Συνεδρίου θα συμμετάσχουν δύο διακεκριμένοι κεντρικοί Ομιλητές (Keynote Speakers), ο Καθηγητής Luigi Naldini (San Raffaele TIGET, Milano) o οποίος έχει συνεισφέρει, σε παγκόσμιο επίπεδο, στην ανάπτυξη και κλινική εφαρμογή των λεντιϊκών φορέων στη γονιδιακή θεραπεία ποικίλων γενετικών και επίκτητων νόσων, και ο Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης (Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, Ηράκλειο), ο οποίος έχει συμβάλει, διεθνώς, στη διαλεύκανση των μηχανισμών της γήρανσης και των νευροεκφυλιστικών διαταραχών, αλλά και στην ανάπτυξη γενετικών εργαλείων για την αναστροφή τους.

Τι είναι η γονιδιακή θεραπεία

Η γονιδιακή θεραπεία αποτελεί μια νέα επαναστατική προσέγγιση στη θεραπεία. Αντιμετωπίζει τις ασθένειες στοχεύοντας την αιτία σε γενετικό επίπεδο. Στόχος της γονιδιακής θεραπείας δεν είναι μόνο τα γενετικά νοσήματα αλλά και τα επίκτητα, καθώς η εισαγωγή συγκεκριμένων γονιδίων ή η απαλοιφή άλλων μπορεί να έχει ένα νοσο-τροποποιητικό αποτέλεσμα και να προσδώσει θεραπευτικό όφελος στους πάσχοντες.

 

Πηγη:http://www.iatronet.gr