ΕΛ.Ε.Φ.Ι.: Φαρμακευτική Ιατρική & Κλινική Έρευνα

Με στόχο την κατανόηση της υπερ-καινοτομίας που προκύπτει από τις επιστημονικές εξελίξεις και τη τεχνολογία, η  Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής διοργανώνει το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Φαρμακευτική Ιατρική & Κλινική Έρευνα στον 21ο αιώνα: Προσαρμογή στην Ψηφιακή Υγεία και ενδυνάμωση του ασθενή».

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στις 20-22 Ιουνίου, προκειμένου να αναδειχθούν κρίσιμα ζητήματα από τις ευκαιρίες  αλλά και από τους ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι συζητήσεις και οι προβληματισμοί για το μέλλον της βιοιατρικής έρευνας, των προηγμένων θεραπειών και της ψηφιακής υγείας στο ελληνικό περιβάλλον θα περιλάβουν παραδείγματα εμπειριών, πρακτικών και συνεργασιών από το διεθνές περιβάλλον, με τη συμμετοχή έγκριτων επιστημόνων.

Κατά τις εργασίες του 4ου Συνεδρίου της ΕΛ.Ε.Φ.Ι.  θα συζητηθούν προηγμένες Θεραπείες και τεχνολογίες στο περιβάλλον ψηφιακής υγείας.

Επίσης, θα εξεταστεί το ζήτημα της ενδυνάμωσης του ασθενή και της σχέσης ιατρού-ασθενή.

Ακόμη, υπό το πρίσμα των συμμετεχόντων θα τεθούν διεθνείς τάσεις στην Μεταφραστική, Κλινική Έρευνα & την Φαρμακευτική Ιατρική.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις για την Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση γύρω από την Ερευνα & Ανάπτυξη Φαρμάκων, EU Pharma Train Curriculum,

Στο τραπέζι του διαλόγου θα τεθούν τα επιτεύγματα και οι προκλήσεις στην κλινική έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα, καθώς και η αξία του σύγχρονου σχεδιασμού των κλινικών μελετών και RWE διεθνώς.

Μεταξύ άλλων, πληροφορίες θα μπορούν να αντλήσουν όσοι παρακολουθήσουν το συνέδριο για την βιοηθική διάσταση των κλινικών μελετών και την συμβολή των ασθενών στην ανάπτυξη σύγχρονων ερευνητικών θεραπευτικών στόχων και εκβάσεων.

Με ενδιαφέρον αναμένεται να αναπτυχθεί και η προβληματική για τη δυναμική των ιατρικών, κλινικών και επιστημονικών ομάδων στον τομέα της Φαρμακευτικής Ιατρικής,

Ιδιαίτερης μνείας χρηζει η πτυχή της θεματικής για τη διαδραστική αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων σε συνεδρίες προφορικών και αναρτημένων ανακοινώσεων με ό,τι νεότερο για τις Κανονιστικές Υποθέσεις, Κλινικές Μελέτες, την Φαρμακοεπαγρύπνηση, την Ιατρική Πληροφόρηση και την Μεταφραστική Έρευνα.

 

Πηγη:https://virus.com.gr