Επίκτητες Εγκεφαλικές Βλάβες

Στα πλαίσια των 10 χρόνων λειτουργίας
της Μονάδας Νευροψυχολογικής
Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών
της Μονάδας Νευροψυχολογίας και
Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών
η Ελληνική Εταιρία Προστασίας και
Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων
(ΕΛΕΠΑΠ) διοργανώνει το 2ο Συνέδριο
Εγκεφαλικών Βλαβών: Η Ολιστική
Νευροψυχολογική Προσέγγιση, στην
Αθήνα, στις 29 και 30 Μαρτίου 2019. Οι εν
λόγω βλάβες αποτελούν μία από τις κύριες
αιτίες θνησιμότητας και αναπηρίας σε
παιδιά και ενήλικες. Μόνο το 2012 από τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει ότι έχουν
νοσηλευθεί σε κρατικά νοσοκομεία 37.000
περιστατικά με επίκτητες εγκεφαλικές
βλάβες. Ενδεικτικά, ο αριθμός των ατόμων
που παραμένουν στο περιθώριο 5 χρόνια
μετά από την εγκεφαλική βλάβη στην ΕΕ
υπερβαίνει τα 6.200.000 και κάθε χρόνο
αυξάνεται. Το συνέδριο, θα εστιάζεται
στα χρόνια προβλήματα των επίκτητων
εγκεφαλικών βλαβών με ιδιαίτερη
έμφαση στα γνωστικά, συμπεριφορικά
και συναισθηματικά ελλείμματα, στη
δυσκολία της αυτοεπίγνωσης, της
αποδοχής και της επανένταξης και στον
τρόπο που προσεγγίζονται μέσω του
μοντέλου της ολιστικής νευροψυχολογικής
αποκατάστασης.

 

Πηγη:HealthDaily