Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Γηριατρικής και Γεροντολογίας από την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Γηριατρικής και Γεροντολογίας από την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία

Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία οργανώνει στο αμφιθέατρο του Αγίου Σάββα μετεκπαιδευτικά μαθήματα πάνω στην Γηριατρική και την Γεροντολογία.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται Παρασκευή 15.00-19.00 και θα καλύπτουν σημαντικά θέματα που απασχολούν επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τους μεγάλους ανθρώπους. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ.

Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS – EACCME θα χορηγηθούν 63 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Το κόστος για το σύνολο των μαθημάτων είναι 80 ευρώ για τους ειδικούς ιατρούς και 50 ευρώ για τα μέλη της ΕΓΓΕ (Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ: GR0801720290005029076558562) με ταυτόχρονη αποστολή του βιογραφικού στο hagg@gerontology.gr.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Εγγραφές και πληροφορίες: 210-3840317, hagg@gerontology.gr

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την στήριξή σας.

Με εκτίμηση,
Εκ της γραμματείας Ε.Γ.Γ.Ε.
Κάνιγγος 23, 10677 Αθήνα
Τηλ. 210-3811612
Τηλ/Φαξ. 210 3840317
Web:
www.gerontology.gr
Email: hagg@gerontology.gr
LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/hellenic-association-of-geriatrics-and-gerontology/