Παράταση υποβολής εργασιών έως 5/10 | 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνδέσμου Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας (ΣΙΓΕ) | 2-4/11 | Αθήνα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ε.Α. & E-POSTERS)
Παράταση Υποβολής ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: έως 5 Οκτωβρίου 2018
Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο www.3sige.mdcongress.gr

Η παρουσίαση εργασίας κατά́ τη διάρκεια του Συνεδρίου πρέπει να είναι ταυτόσημη με την υποβαλλόμενη περίληψη αναφορικά́ με τον τίτλο της εργασίας, τους συγγραφείς και το περιεχόμενο.
Οι εργασίες που υποβάλλονται από Ελληνικά Κέντρα θα πρέπει να είναι γραμμένες στα ελληνικά. Όλες οι άλλες εργασίες θα πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα.

Ο υπεύθυνος για την υποβολή της εργασίας συγγραφέας, θα ενημερώνεται άμεσα από το σύστημα για την επιτυχή υποβολή της. Ωστόσο, είναι φρόνιμο να επιβεβαιώνουν και τηλεφωνικά την παραλαβή των εργασιών τους στο τηλέφωνο 2106074208.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο τίτλος της εργασίας πρέπει να είναι σύντομος και να γραφεί με κεφαλαία γράμματα.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Ακολουθούν κάτω από τον τίτλο με πεζά (μικρά) γράμματα τα ονόματα των συγγραφέων στην ονομαστική. Το μικρό όνομα θα πρέπει να προηγηθεί του επώνυμου και να ΜΗΝ γραφεί ολογράφως αλλά μόνο το αρχικό γράμμα (π.χ. Δ. Σωτηρίου).
Σε άλλη σειρά να αναφέρεται το κέντρο προέλευσης της εργασίας.
Σε περίπτωση πολλαπλών κέντρων προέλευσης να διαχωρίζονται με αριθμούς γραμμένους σε μορφή εκθέτη μετά το κάθε όνομα.

Ακολουθεί το 
Κείμενο περίληψης και Πίνακες 
 το οποίο θα πρέπει να γραφεί με την εξής σειρά: α) σκοπός της μελέτης, β) υλικό και μέθοδος, γ) αποτελέσματα και δ) συμπεράσματα και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 500 λέξεις.

Για κάθε περίληψη, υποδείξτε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας (ΕΑ ή e-poster).

Ο χρόνος για κάθε Ε.Α. ορίζεται σε δέκα λεπτά (10) και δύο λεπτά (2) για συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης του τρόπου παρουσίασης της εργασίας. Ο υπεύθυνος για την υποβολή, συγγραφέας θα λάβει τη σχετική ενημέρωση μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης. Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας, από την Επιστημονική Επιτροπή, θα ανακοινωθεί στον υπεύθυνο συγγραφέα έως την 19η Οκτωβρίου 2018. Εάν δεν λάβετε απάντηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο τηλέφωνο 2106074208.

Προϋπόθεση για την αποδοχή της εργασίας προς παρουσίαση/ανάρτηση στο Συνέδριο αποτελεί η έγκαιρη καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής του υπεύθυνου για την παρουσίασή/ανάρτησή της, συγγραφέα.
Σημαντικό: μία (1) μεμονωμένη πληρωμένη εγγραφή συγγραφέα, αντιστοιχεί σε μία (1) εργασία.

BΡΑΒΕΙΑ
Θα απονεμηθούν βραβεία για την καλύτερη προφορική και καλύτερη ηλεκτρονικά αναρτημένη ανακοίνωση.

TOP
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΠΙΘΕΤΟ: * ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΟΝΟ
ΟΝΟΜΑ: * ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΟΝΟ
Τηλέφωνο ή Fax:
Τηλέφωνο 2:
Κινητό: *
Email: *
Χαρακτηρισμός
(παρακαλώ επιλέξτε)
:
Είδος εργασίας:
Τίτλος Εργασίας: *
Συγγραφείς: *
Παρακαλώ συμπληρώστε πρώτα το επώνυμο και μετα το όνομα, π.χ. Παπαϊωάννου Βασίλης / Μέχρι 650 χαρακτήρες
Ιδρυμα – Νοσοκομείο: Μέχρι 650 χαρακτήρες *
Κείμενο εργασίας

* Παρακαλώ συμπληρώστε το κείμενο της περίληψης με πεζοκεφαλαία γράμματα
Ημέρομηνία Υποβολής: 4/10/2018 17:44
Η παρουσίαση της εργασίας θα γίνει από τον (την): *

 

Κατηγορίες Συμμετοχής  έως 19/10/2018 από 20/10/2018 & on site
Μέλη ΣΙΓΕ 60€ 70€
Μη-Μέλη ΣΙΓΕ 80€ 80€
Φοιτητές* (Προπτυχιακοί & Μεταπτυχιακοί) 20€ 30€
Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α.
* Απαιτείται επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας και ηλικία φοιτητή έως 30 ετών. Σε αντίθετη περίπτωση πληρώνουν κόστος συμμετοχής μη-μέλους.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Υλικό Συνεδρίου
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης
• Διαλείμματα καφέ

TOP

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : “3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνδέσμου Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας – Εθνικό ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα ”
Τα πεδία με αστερίσκο(*) είναι υποχρεωτικά
Παρακαλώ, επιλέξτε πρώτα αν είστε μέλος:
Σύνδεσμος Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας
για να ενεργοποιηθεί η φόρμα:
Χαρακτηρισμός
Επώνυμο * ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΟΝΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ονομα * ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΟΝΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οδός Αριθμός
Πόλη Ταχ. Κωδικός
Τηλέφωνο * Fax
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ
Οδός Αριθμός
Πόλη Ταχ. Κωδικός
Χώρα
Τηλέφωνο Κινητό *
Email *
ΑΦΜ
ΔΟΥ
 Σχόλια:
Ημερομηνία αίτησης 04/10/2018