Παράταση Υποβολής Εργασιών: 45ο ΕΠΙΣ

15 – 18 Μαΐου 2019, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων πήρε Παράταση μέχρι:
Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις Οδηγίες Συγγραφής Περιλήψεων
  Εγγραφές   Η εγγραφή για την παρακολούθηση του Συνεδρίου ανέρχεται: 100,00€ για τους ειδικούς γιατρούς 50,00€ για τους ειδικευόμενους γιατρούς Λοιποί επιστήμονες υγείας και φοιτητές δωρεάν Σε περίπτωση υποβολής περίληψης είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή στο Συνέδριο ενός εκ των συγγραφέων της και ισχύουν τα παρακάτω:
100,00€ για τους ειδικούς γιατρούς
50,00€ για τους ειδικευόμενους γιατρούς
50,00€ για τους λοιπούς επιστήμονες υγείας και τους φοιτητές