Πρακτικά Σεμινάρια – 45ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
45ο ΕΠΙΣ 15-18 ΜΑΪΟΥ 2019

Το επιστημονικό πρόγραμμα του 45ου ΕΠΙΣ περιλαμβάνει και φέτος πρακτικά σεμινάρια, με την ενεργό συμμετοχή των συνέδρων.
Οι συμμετέχοντες με την βοήθεια σεναρίων βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στις πραγματικές συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος επιστήμονας υγείας.

 • Η παρακολούθηση είναι δωρεάν
 • Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος
 • Δηλώσεις συμμετοχής (αναγράφοντας ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, στοιχεία επικοινωνίας και το πρακτικό σεμινάριο που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε) μέχρι 19 Απριλίου 2019 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [email protected], [email protected]

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1
ΤΝΤ (Total Nutrition Therapy) Ολική Παρεντερική Διατροφή: Bασικές αρχές και κλινικές περιπτώσεις.
ΠΕΜΠΤΗ 16 MΑΪΟΥ 2019, 10.30-14.45, Αίθουσα ΜΥΚΗΝΕΣ

Συντονίστρια: Μ. Θεοδωρακοπούλου

Το πρόγραμμα TNT(Total Nutrition Therapy) είναι ένα επιτυχημένο μοντέλο διδασκαλίας που παρέχει στους επιστήμονες υγείας που ασχολούνται με την διατροφή, τα απαραίτητα εργαλεία για τη σωστή διαχείριση της σίτισης των ασθενών. Είναι ενεργητική μάθηση που αποτελείται από συνεδρίες διαλέξεων και συζήτηση κλινικών περιπτώσεων.  Επιτρέπει στους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν σε βασικές έννοιες της θρέψης, να κατανοήσουν την σχέση διατροφής και ασθένειας, να αξιολογήσουν την θρεπτική κατάσταση των ασθενών, να ανιχνεύσουν τον διατροφικό κίνδυνο και να αντιμετωπίσουν έγκαιρα τον υποσιτισμό εφαρμόζοντας τις απαραίτητες διατροφικές παρεμβάσεις. Ο τελικός στόχος του προγράμματος TNT είναι να καταφέρουν οι συμμετέχοντες να συνδέσουν την θεωρία με την πρακτική και να είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν αυτή τη γνώση στο χώρο εργασίας τους, στοχεύοντας στην βελτίωση της θρεπτικής υποστήριξης, αλλά και της γενικής κατάστασης των ασθενών.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2
Σεμινάριο Υπερηχογραφίας  HSUMB 2019: Υπερηχογραφια ´´Α-Z´´
Επιστημονική Εκδήλωση Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Εφαρμογής των Υπερήχων στην Ιατρική και τη Βιολογία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 MΑΪΟΥ 2019, 09.30-13.00, Αίθουσα HORIZON

Συντονιστές: Α. Αντσακλής, Κ. Χατζημιχαήλ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 • Θεμελιώδεις Αρχές Φυσικής και Τεχνολογίας Υπερήχων, Στ. Τσαντής
 • Σημειολογία-ορολογία και στοιχεία ερμηνείας της Υπερηχογραφικής Εικόνας, Κ. Χατζημιχαήλ
 • Υπερηχογραφικός έλεγχος Άνω Κοιλίας – Ελαστογραφία, Ι. Θεοτοκάς
 • Υπερηχογραφικός έλεγχος Κάτω Κοιλίας, Θ. Σπυριδόπουλος
 • Υπερηχογραφικός έλεγχος Αγγείων, Μ. Καμπανάρου
 • Υπερηχογραφικός έλεγχος στη Γυναικολογία και Εξωσωματική γονιμοποίηση, Π. Αντσακλής
 • Υπερηχογραφικός έλεγχος Doppler και  Ελαστογραφία επιφανειακών οργάνων (θυρεοειδής,μαστός), Γ. Οικονόμου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Πρακτικές οδηγίες για το χειρισμό του Ηχοβολέα και τη δημιουργία της Υπερηχογραφικής Εικόνας.

Πρακτική επίδειξη / Hands On

 • Άνω Κάτω κοιλία
 • Αγγεία
 • Επιφανειακά όργανα
 • OBGYN

30 λεπτά ερωτήσεις, συζήτηση / 90′ Hands On

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3
Διαχείριση Αεραγωγού.
Επιστημονική Εκδήλωση Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Αεραγωγού.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 MΑΪΟΥ 2019, 13.30-16.30, Αίθουσα HORIZON

Συντονιστές:  Ε. Σταματάκης, Β. Μπρόζου

«Ο δύσκολος αεραγωγός αποτελεί σταθερή απειλή και μόνιμη πηγή ανασφάλειας στους ιατρούς που εφημερεύουν σε απομακρυσμένα νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Η  εξασφάλιση και διατήρηση του αεραγωγού του ασθενούς αποτελεί κρίσιμο στόχο για πολλές κλινικές ειδικότητες καθώς και στην επείγουσα προνοσοκομειακή ιατρική. Η διατήρηση της οξυγόνωσης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο, τόσο στην επείγουσα όσο και στην εντατική ιατρική αλλά και στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και την αντιμετώπιση του πολυτραυματία. Στο 3ωρο σεμινάριο που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Αεραγωγού οι εκπαιδευόμενοι θα έρθουν σε επαφή με τις βασικές τεχνικές αερισμού και οξυγόνωσης καθώς και με σύγχρονα εργαλεία όπως οι Υπεργλωττιδικές συσκευές αερισμού και τα Video λαρυγγοσκόπια.»

Ομιλίες:

 • Υπεργλωττιδικές συσκευές αερισμού, Ε. Σαμαρά
 • Video λαρυγγοσκόπια, Β. Μπρόζου

Εκπαιδευτές: Κ. Καλοπήτα, Α. Αραμπατζή, Φ. Καβεζού, Β. Μπρόζου, Μ. Μακρυπόδη, Μ. Παυλίδης, Ε. Σαμαρά

Σταθμοί εκπαίδευσης:

 • Αερισμός με μάσκα και ασκό. Στοματοφαρυγγικός, ρινοφαρυγγικός αεραγωγός,
 • Υπεργλωττιδικές συσκευές αερισμού (Proseal LMA, supreme LMA, Igel, λαρυγγικός σωλήνας)
 • Ενδοτραχειακή διασωλήνωση με λαρυγγοσκόπιο Macintosh-ελαστικό κηρίο (bougie)
 • Βιντεολαρυγγοσκόπια – Airtraq

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 4
Προσομοίωση ενδονοσοκομεικής αντιμετώπισης βαρέως πάσχοντος ασθενούς-Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής.
Επιστημονική Εκδήλωση Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 MΑΪΟΥ 2019, 17.00-21.00, Αίθουσα HORIZON

Συντονίστρια: Αικ. Μαραθιά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα,
τηλ.: 210 7211845, 210 7243161, fax: 210 7215082,
www.mednet.gr, e-mail: [email protected], [email protected] www.facebook.com/iea.gr/