Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες

Αναγκαία η διάγνωση και η καταγραφή τους

 

Το Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση για Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες-Παιδιατρική Ανοσολογία στο «Κτήριο Κ. Παλαμάς» στις 20 Απριλίου 2019. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας για την Ανοσολογία (29 Απριλίου) και της Παγκόσμιας Εβδομάδας για τις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες «World Primary Immunodeficiencies Week» (WPIW 22-29 Απριλίου). Οι Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες (ΠΑΑ) (Ενδογενή / Έμφυτα Λάθη της Ανοσίας – «Inborn Errors of Immunity») ανήκουν στα σπάνια νοσήματα. Σήμερα αναγνωρίζονται περισσότερες από 500 διακριτές διαταραχές. Είναι μια πολύπλοκη ομάδα παθήσεων με μεγάλο εύρος κλινικών εκδηλώσεων και η σύμπλοκη φύση τους δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στην έγκαιρη διάγνωση, φροντίδα και θεραπεία. Σύμφωνα με την Μαρία Κανάριου Παιδίατρο – Ανοσολόγο, Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ, συμμετοχή των ασθενών και των φίλων τους είναι καθοριστική για την ανάπτυξη πολιτικών που θα ενισχύουν την φροντίδα σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους ασθενείς. Βεβαίως, απαιτείται πολύπλευρη διαγνωστική προσπέλαση, έγκαιρη διάγνωση και κατάλληλη πρόσβαση στα αντίστοιχα Κέντρα.

 

Πηγη:HealthDaily