Σεμινάρια για γαληνικά σκευάσματα

Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος που αφορά στα σεμινάρια εργαστηρίου με θέμα «Υποδειγματική Παρασκευή Γαληνικών Σκευασμάτων – Διασφάλιση Ποιότητας στο εργαστήριο του Φαρμακείου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία», έχει αρχίσει στην Αλεξανδρούπολη.

Στα εν λόγω σεμινάρια συμμετέχουν οι φαρμακευτικοί σύλλογοι από την Περιφέρεια της Θράκης (Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης), στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος  του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Σύλλογου και του ΙΔΕΕΑΦ με κεντρικό θέμα «Εργαστήριο Φαρμακείου».

«Το φαρμακείο μετεξελίσσεται σε ένα σύγχρονο κέντρο παροχής φαρμακευτικών υπηρεσιών και ο Φαρμακοποιός μέσα από την εξειδικευμένη γνώση του, μπορεί να συνεισφέρει στην ορθή και αποτελεσματική φαρμακευτική φροντίδα αλλά και να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας στα νέα διαμορφούμενα συστήματα υγείας», δήλωσε σχετικά με το πρόγραμμα ο πρόεδρος του ΠΦΣ.κ. Απόστολος Βαλτάς

Με βάση τον κεντρικό προγραμματισμό ο κύκλος των σεμιναρίων θα διεξαχθεί σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, καθώς και στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.

Την επιστημονική εποπτεία έχουν η Επ. Καθηγητή Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ,  Παρασκευά Δάλλα και η Επ. Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Σοφία Χατζηαντωνίου.

Τα εν λόγω σεμινάρια μοριοδοτούνται με 14 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης φαρμακοποιών από το ΙΔΕΕΑΦ.

Κάθε σεμινάριο έχει διάρκεια 8 ωρών (2 ώρες θεωρία και 6 ώρες πρακτική).

Ως προς το περιεχόμενο

Κατά το θεωρητικό μέρος η ύλη του σεμιναριού εστιάζει στη «Διασφάλιση ποιότητας γαληνικών σκευασμάτων», σύμφωνα  με το ψήφισμα των υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης CM/ResAP(2011)1 και CM/ResAP(2016)1 και επιβάλει η Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία (Ph. Eur.) από το 2014.

Κυρίαρχος στόχος είναι η ποιότητα των γαληνικών σκευασμάτων δηλαδή η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει και πρακτικό κομμάτι, στο οποίο οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων και η κάθε ομάδα παρασκευάζει βάσει ετοίμων γραπτών τυποποιημένων διαδικασιών τα παρακάτω γαληνικά σκευάσματα: ρινική αλοιφή, κρέμα υδροκινόνης, διάλυμα αλωπεκίας μινοξιδίλης, πόσιμο παιδιατρικό εναιώρημα προπανολόλης και καψάκια κυστίνης.

Με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού δημιουργείται σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατάλληλο για το εργαστήριο φαρμακείου. Επίσης, δημιουργείται αρχείο παραγωγών, γραπτές τυποποιημένες διαδικασίες, κατάλληλες ετικέτες με τις αναγκαίες οδηγίες, και αρχειοθετούνται οι τυποποιημένες διαδικασίες όλων των συμμετεχόντων εξασφαλίζοντας την ιχνηλασιμότητα για όλα τα γαληνικά σκευάσματα που παρασκευάζονται κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

«Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος υλοποιεί κύκλους σεμιναρίων με έμφαση στην πρακτική άσκηση, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και με Ακαδημαϊκούς από τον χώρο της Φαρμακευτικής και της Ιατρικής Επιστήμης επικαιροποιώντας και εμπλουτίζοντας τις γνώσεις των φαρμακοποιών» κατέληξε ο κ. Βαλτάς.

Πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφρόμενοι στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ΙΔΕΕΑΦ www.ideeaf.gr/ergastirio

 

Πηγη:https://virus.com.gr/