Στελέχη Πληροφορικής των Νοσοκομείων & Φορείς υγείας της χώρας σε ένα στρατηγικό διάλογο με το Υπουργείο Υγείας και την αγορά

Στις 16 & 17 Απριλίου το 2ο Health IT Conference! Όλες οι εξελίξεις για την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική για την Υγεία
Στις 16 & 17 Απριλίου τo Health Daily και το netweek με τη συνεργασία της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε., του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ), του ΗL7 Hellas και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) σας καλωσορίζουν στο 2ο HealthIT Conference. Το συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. Ενεργό συμμετοχή έχει επίσης η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, αρμόδια σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικής Υγείας.

 • Το φετινό συνέδριο πλαισιώνουν περισσότεροι από 50 διακεκριμένοι ομιλητές, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε ένα γόνιμο διάλογο για την διαμόρφωση Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής για την Υγεία.
 • Με την παρουσία του Υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού, του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Ιωάννη Μπασκόζου και του Αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ, Παναγιώτη Γεωργακόπουλου, το συνέδριο αναμένεται να αποτελέσει κομβικό σημείο για το διάλογο σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ σημείο αναφοράς θα αποτελέσει η παρουσίαση της συνολικής στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας στον άξονα της ηλεκτρονικής υγείας.
 • Για πρώτη φορά μετά τη θεσμοθέτησή του θα παρουσιαστεί ο «Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας»!
Γνωρίστε την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου
Γνωρίστε την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου
Μη χάσετε τη μεγάλη ευκαιρία για networking ! Όλοι οι stakeholders της υγείας θα είναι εκεί!

 

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του Συνεδρίου
Τρίτη 16 Απριλίου 2019

 • Προτάσεις Ενίσχυσης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας: Στελέχη πληροφορικής των υγειονομικών περιφερειών και νοσοκομείων καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις για την αντιμετώπιση άμεσων ζητημάτων και μακροπρόθεσμων σχεδιασμών για την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο εθνικό σύστημα υγείας
 • Διαμορφώνοντας το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας στην Υγεία: Βασικές έννοιες για τη διαλειτουργικότητα στον χώρο της Υγείας – Πρόταση του Υπουργείου Υγείας για ένα Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας στην Υγεία
 • Διαχείριση και Αξιοποίηση των Big Data στον Χώρο της Υγείας: Παρουσίαση προτάσεων για τους τρόπους αξιοποίησης, των πολιτικών διάθεσης και τη διαχείριση των μεγάλων δεδομένων υγείας
 • Τεχνολογικές Λύσεις & Καλές Πρακτικές: Σύγχρονες εμπορικές τεχνολογικές λύσεις ηλεκτρονικής υγείας στην υπηρεσία των μονάδων υγείας
 • Ένας Χρόνος από την Εφαρμογή του GDPR: Η πορεία για τη συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του. Τι έχει επιτευχθεί, τι υπολείπεται, τι είναι στα άμεσα σχέδια του Υπουργείου και πως αυτά θα υποστηριχθούν στο άμεσο χρονικό διάστημα

Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

 • Παρουσίαση Στρατηγικής Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Απεικονιστικών Εξετάσεων: Παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του νεφο-υπολογιστικού (cloud) συστήματος εφεδρικού PACS της ΕΔΕΤ ΑΕ σε 31 μονάδες υγείας, επέκταση της υποστήριξης και των υπόλοιπων μονάδων και απολογισμός χρήσης των υποδομών του ΕΔΕΤ. Παρουσίαση του ενιαίου έργου RIS-PACS του υπουργείου υγείας
 • Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Οι εξελίξεις στην εφαρμογή του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας καθώς και οι προοπτικές λειτουργικής και διαλειτουργικής ολοκλήρωσης του με σκοπό την ανάπτυξη πιο σύνθετων και στοχευμένων υπηρεσιών για τους πολίτες
 • Καινοτόμες Εφαρμογές στην Υπηρεσία των Ασθενών και Επαγγελματιών Υγείας: Παρουσίαση τεχνολογικών λύσεων στην υγεία που επιτρέπουν την άμεση και συνεχή αλληλεπίδραση των ασθενών με τους επαγγελματίες υγείας τους και επιτρέπουν στους ίδιους ασθενείς να ελέγχουν τις παραμέτρους της υγείας τους. Στόχος είναι να παρουσιαστούν καινοτόμες λύσεις ηλεκτρονικής υγείας με τη χρήση κινητών συσκευών, λύσεις που ενσωματώνουν νέες τεχνολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία.
 • Διαδικασίες & Ποιότητα στον Τομέα της Υγείας: Παρουσίαση των διαδικασιών υποστήριξης υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας της λειτουργίας των Μονάδων Υγείας και της παρεχόμενης φροντίδας υγείας των πολιτών – Πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής
 • Επόμενη Μέρα στην Ηλεκτρονική Υγεία: Προκλήσεις & Προτεραιότητες: Συζήτηση για την επόμενη ημέρα της ηλεκτρονικής υγείας στη χώρα μας και τα οφέλη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας
Λάβετε μέρος στα Workshops

 • Αναδεικνύοντας τη Σημασία των Μεγάλων Δεδομένων Υγείας: Παρουσίαση του τρόπου αξιοποίησης των αναλυτικών (πρωτογενών) και συγκεντρωτικών δεδομένων των νοσοκομείων από το Υπουργείο Υγείας και ανάδειξη της αξίας οργάνωσης των διαδικασιών υποβολής
 • Σύγχρονα Πρότυπα και Τάσεις Διαλειτουργικότητας στον Τομέα της Υγείας: Παρουσίαση των Προφίλ Διαλειτουργικότητας IΗΕ – Καινοτόμες εξελίξεις τυποποίησης σε επίπεδο ολοκλήρωσης της Διαλειτουργικότητας στον τομέα της Ηλεκτρονικής Υγείας
 • Παρουσίαση Εφαρμογών Χρήσης RIS-PACS: Παρουσίαση Λύσεων RIS-PACS, παρεχόμενων υπηρεσιών και ενίσχυσης του έργου του ακτινοδιαγνώστη και της λήψης κλινικής απόφασης από τους θεράποντες ιατρούς
Κλείστε τη θέση σας τώρα!

Δωρεάν συμμετοχή για στελέχη Νοσοκομείων, Κλινικών και Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα. Απαιτείται προεγγραφή.

Υπό την Αιγίδα
Υπουργείο Υγείας