Συνέδριο & έκθεση για τη διαχείριση των αρχείων υγείας

Το πρώτο συνέδριο για αρχειακές πηγές και τις αναζητήσεις της έρευνας γύρω από την υγεία, είναι γεγονός.

Το ιστοριογραφικό αυτό πεδίο προσελκύει το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων ερευνητών κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Αντίστοιχα, διευρύνονται οι σχετικές θεματικές και οπτικές στη διεθνή και στην ελληνική βιβλιογραφία.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη του αρχειακού πλούτου για την υγεία, η ενημέρωση του κοινού για τις νέες τάσεις της ιστορικής έρευνας, η παρουσίαση των πολιτικών διατήρησης και προστασίας της σχετικής αρχειακής κληρονομιάς, καθώς και η ευαισθητοποίηση των φορέων υγείας για την αξία των τεκμηρίων που παράγουν.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Δάφνης 61, Ψυχικό) από 25 έως 27 Απριλίου 2018. Σε αυτό συμμετέχουν επιστήμονες και ερευνητές από φορείς διατήρησης και μελέτης των αρχείων υγείας, καθώς και από οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας και ιδρύματα.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του τριήμερου συνεδρίου

Τις εργασίες του συνεδρίου πλαισιώνει η έκθεση «…ελπίς παρέστη…», με αρχειακά τεκμήρια για την υγεία.

Διοργάνωση: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Ιστορικό Αρχείο του ΕΚΠΑ, Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Αθηναίων, Δίκτυο για την Ιστορία της Υγείας

 

 

Πηγη:https://virus.com.gr