Συνέδριο Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής θα πραγματοποιηθεί από τις 18 και 20 Οκτωβρίου.

Με θέμα «Παιδιατρική Γαστρεντερολογία, Ηπατολόγια και Διατροφή στην Κλινική Πράξη», το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Makedonia Palace.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ενεργά στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα πρέπει να υποβάλλουν περιλήψεις των εργασιών τους μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου.

Οι προεγγραφές θα γίνονται μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου.