Τον Ιούνιο το 3rd Hellenic Innovation Forum

Γέφυρα μεταξύ Έρευνας και Τεχνολογίας καθώς και διασύνδεση της Ακαδημαικής και Ερευνητικής Κοινότητας με τον κόσμο των επιχειρήσεων θα φέρει το 3rd Hellenic Innovation Forum.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Divani Caravel  από την  Ethos Events, σε συνεργασία με το portal banks.com.gr  και το περιοδικό ΧΡΗΜΑ.

Κατά  την διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες στο 3rd Hellenic Innovation Forum, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μία σειρά από ομιλίες και παρουσιάσεις, οι οποίες θα ασχολούνται με το ζήτημα της διασύνδεσης των πανεπιστημιακών, ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων με την επιχειρηματική κοινότητα.

Παράλληλα θα υπάρξει φορητή έκθεση καινοτόμων ιδεών, υπηρεσιών και προϊόντων  σε εδικά διαμορφωμένο χώρο.

Στο πλαίσιο του φόρουμ θα πραγματοποιηθούν δράσεις για την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας, ενώ θα παρουσιαστούν οικοσυστήματα καινοτομίας στην χώρα μας. Παράλληλα θα αναπτυχθούν case studies, μοντέλα διασύνδεσης από το εξωτερικό και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η διοργάνωση αποσκοπεί να βοηθήσει τους νέους  να αδράξουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν καθώς και να αναληφθούν πως μπορεί να γίνει πραγματικότητα η διασύνδεση και τα οφέλη που υπάρχουν για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Οι ομιλητές θα προέρχονται τόσο από τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και από τον επιχειρηματικό κόσμο, ενώ θα υπάρξουν και αρκετοί διεθνείς ομιλητές.

Σημειώνεται ότι θα υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης μεταξύ εκπροσώπων ομάδων που προέρχονται από ερευνητικές προσπάθειες με επιχειρήσεις αλλά και ενδιαφερόμενους επενδυτές. Η συγκεκριμένη δράση δικτύωσης θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Παράλληλα με τις εργασίες του κεντρικού συνεδρίου, σε παρακείμενες αίθουσες θα λαμβάνουν χώρα, ανά μία ώρα, παρουσιάσεις που θα γίνονται από εταιρείες σε σχέση με καινοτομικά προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτουν.

Θα λάβουν χώρα έξι παρουσιάσεις ανά αίθουσα, ανά ημέρα, οι οποίες θα απευθύνονται σε επαγγελματικό κοινό που θα έχει προσκληθεί από τις ίδιες τις εταιρείες καινοτομίας.

Στο ειδικά διαρρυθμισμένο ανοικτό χώρο μεταξύ των αιθουσών του συνεδρίου, θα υπάρχουν περίπτερα, διαφόρων διαστάσεων (4×3, 3×2, 2×2), μεταξύ των οποίων θα περιηγούνται οι επισκέπτες.

Ο χώρος αυτός θα λειτουργεί ως έκθεση καινοτομικών ιδεών, δράσεων, προϊόντων και υπηρεσιών.

Το φόρουμ απευθύνεται σε καινοτόμες εταιρείες, σε startups, στελέχη επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν καινοτόμες ιδέες Στελέχη φορέων που κινούνται γύρω από το χώρο της καινοτομίας, στελέχη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που ασχολούνται με το χώρο της καινοτομίας, ερευνητές από όλο το φάσμα των οργανισμών και φορέων που κινούνται στο συγκεκριμένο χώρο, εκπρόσωποι επενδυτικών funds από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στελέχη hedge funds από την Ελλάδα και το εξωτερικό, angel investors από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στελέχη από το χώρο ων ερευνητικών ιδρυμάτων και των πανεπιστημίων καθώς και φοιτητές που ασχολούνται με το χώρο της έρευνας και της καινοτομίας.

 

Πηγη:https://virus.com.gr