Υποβολή εγγραφής & εργασίας | 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία

7-9 Δεκεμβρίου 2018, Divani Caravel, Αθήνα