Υποβολή Εργασιών: 45ο ΕΠΙΣ

15 – 18 Μαΐου 2019, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα

Υποβολή Εργασιών Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων:
Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019
  Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις Οδηγίες Συγγραφής Περιλήψεων
  Εγγραφές   Η εγγραφή για την παρακολούθηση του Συνεδρίου ανέρχεται: 100,00€ για τους ειδικούς γιατρούς 50,00€ για τους ειδικευόμενους γιατρούς Λοιποί επιστήμονες υγείας και φοιτητές δωρεάν Σε περίπτωση υποβολής περίληψης είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή στο Συνέδριο ενός εκ των συγγραφέων της και ισχύουν τα παρακάτω:
100,00€ για τους ειδικούς γιατρούς
50,00€ για τους ειδικευόμενους γιατρούς
50,00€ για τους λοιπούς επιστήμονες υγείας και τους φοιτητές

 
Γραμματεία Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-7211845
FAX: 210-7215082
Email:iea@mednet.gr , mednet@mednet.gr
www.mednet.gr