4ο Παγκόσμιο Συνέδριο GeNeDis 2020 στη «Γενετική, Γηριατρική και στην έρευνα των Νευροεκφυλιστικών Νόσων»

Από το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (BiHELab) του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Υποστηρίζει η Περιφέρεια Κρήτης.

Ανοίγει αυλαία, στις 8 Οκτωβρίου, το τετραήμερο, 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο GeNeDis 2020 στη «Γενετική, Γηριατρική και στην έρευνα των Νευροεκφυλιστικών Νόσων» που θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου. Το Συνέδριο που έχει βασικό θέμα τη «γήρανση της υγείας και την ψυχική ευεξία στη νέα ψηφιακή εποχή», διοργανώνεται, από το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (BiHELab) του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), ενώ θα διεξαχθεί, λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού, διαδικτυακά. Το συνέδριο στηρίζει η Περιφέρεια Κρήτης.

Κορυφαίοι ερευνητές από την «Ελληνική Πρωτοβουλία Ενάντια στην Αλτσχάιμερ» (HIAAD.org) που αποτελείται από ομάδα Ελλήνων ερευνητών του Πανεπιστημίου Johns Hopkins (ΗΠΑ), επιστήμονες του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (BiHELab) του Ιονίου Πανεπιστημίου και πλαισιώνεται από επιστήμονες από διάφορους κλάδους, από όλο τον κόσμο, θα συνδυάσουν την επιστημονική τους γνώση και τις ερευνητικές τους ικανότητες για να αντιμετωπίσουν από κοινού, διεπιστημονικά, την εξέλιξη της πανδημίας της νόσου του Αλτσχάιμερ και των συναφών διαταραχών στην Ελλάδα, θα «καταθέσουν» το έργο τους και θα αναλύσουν τα νεότερα ευρήματα στον τομέα της νευροεπιστήμης. Οι στόχοι, το όραμα και τα πρώτα αποτελέσματα της «Ελληνικής Πρωτοβουλίας Ενάντια στην Αλτσχάιμερ» θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν διεξοδικά.

«Χάρη στην ενέργεια και τη δέσμευση των μελών της “Ελληνικής Πρωτοβουλίας Ενάντια στην Αλτσχάιμερ” ( HIAAD), πετύχαμε σημαντικό αριθμό στόχων κατά τους πρώτους εννέα μήνες. Το Ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη νόσο του Αλτσχάιμερ βρίσκεται στο δρόμο για πλήρη εφαρμογή. Εκτός από την προώθηση της ευαισθητοποίησης του κοινού, δημιουργούνται συνέργειες σε πολλές οντότητες που παρέχουν κλινική περίθαλψη σε ασθενείς και οικογένειες, ενώ μια νέα εποχή ξεκινά για την έρευνα για το Αλτσχάιμερ και την άνοια στην Ελλάδα» επεσήμανε ο καθηγητής, επικεφαλής του Κέντρου Αριστείας Ιατρικής Ακριβείας για την Νόσο Alzheimer του Πανεπιστημίου Johns Hopkins (ΗΠΑ), Καθηγητής Κωνσταντίνος Λυκέτσος.

«Καθώς οι γιατροί σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να διερευνούν μεθόδους για την πρόληψη της νόσου του Αλτσχάιμερ και της άνοιας, το κύριο μήνυμα που προέκυψε, δείχνει ότι ορισμένες υγιείς συνήθειες στην εφηβεία έχουν μακροχρόνια επίδραση, πιθανώς μειώνοντας τον κίνδυνο άνοιας. Τα μέλη του HIAAD είναι αφοσιωμένα στην προώθηση τέτοιων ενεργειών, ως μέρος της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με το Ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και τη δημιουργία συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών για την άνοια στην Ελλάδα» δήλωσε ο δρ. Ιωάννης Ταρνάνας, Senior Fellow for Equity in Brain Health στο Global Brain Health Institute (Trinity College Dublin).

«Καθώς στη χώρα μας το ποσοστό του πληθυσμού με νευροεκφυλιστικές ασθένειες αυξάνεται λόγω της αυξημένης δημογραφικής γήρανσης του πληθυσμού, η νόσος Αλτσχάιμερ αποτελεί μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Η Ελληνική Πρωτοβουλία Ενάντια στην Αλτσχάιμερ, αποτελούμενη από μία ομάδα τριἀντα ατόμων από ελληνικά ιδρύματα και ελληνικές ερευνητικές κοινότητες του εξωτερικού έθεσε στόχο της την βελτίωση των υπηρεσιών για ασθενείς και τις οικογένειές τους, καθώς και την ενίσχυση της ερευνητικής συμμετοχής της χώρας μας σε καινοτόμες ερευνητικές προσπάθειες που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο για την εξεύρεση θεραπείας. Η επικείμενη ημερίδα στις 7 Οκτωβρίου θα είναι μια καταγραφή της ενθουσιώδους και αποτελεσματικής συνεργασίας των μελών της πρωτοβουλίας από την ημέρα σύστασής της και η τοποθέτηση καινούριων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων προς επίτευξη» δήλωσε η επίκουρη καθηγήτρια του πανεπιστημίου Johns Hopkins (ΗΠΑ), Βασιλική Μαχαιράκη.

Στο 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο GeNeDis 2020, που τελείται υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, θα αναπτυχθούν θέματα και συζητήσεις σχετικά με τις σύγχρονες τεχνικές πρόληψης, θεραπείας και έρευνας υγείας για τη γήρανση και τις νευρολογικές διαταραχές, ενώ πολλές συνεδρίες θα επικεντρωθούν σε υπολογιστικές μεθοδολογίες και την εφαρμογή τους στην αναγνώριση βιοδεικτών για νευροεκφυλιστικές ασθένειες.

«Οι ομιλητές μας θα συζητήσουν και θα αναδείξουν βασικά θέματα, τάσεις και τρέχουσες πρακτικές για τους συμμετέχοντες. Το συνέδριο επικεντρώνεται στις τελευταίες σημαντικές προκλήσεις της επιστημονικής έρευνας, στην ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων για την έγκαιρη διάγνωση νευροεκφυλιστικών ασθενειών και στον εντοπισμό νέων στόχων φαρμάκων και τεχνικών απεικόνισης. Η σχέση μεταξύ της γενετικής και της επίδρασής τους σε διάφορες ασθένειες θα εξεταστεί μακροπρόθεσμα. Την ίδια ώρα θα αναπτυχθούν συνεδρίες που θα επικεντρωθούν σε υπολογιστικές μεθοδολογίες και την εφαρμογή τους στην αναγνώριση βιοδεικτών για νευροεκφυλιστικές ασθένειες» δήλωσε ο πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου και Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (BiHELab) του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Παναγιώτης Βλάμος, προέδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, GeNeDis 2020.

Η μοναδικότητα του Συνεδρίου οφείλεται στο συνδυασμό των τριών επιστημονικών πεδίων της Γενετικής, της Γηριατρικής και της Έρευνας και Πρόληψης νευροεκφυλιστικών ασθενειών και στην παρουσίαση της προόδου στον ερευνητικό τομέα και τα νέα επιστημονικά επιτεύγματα στους παραπάνω τομείς, καθώς και τις τελευταίες επιστημονικές ανακαλύψεις έως τις κλινικές και φαρμακευτικές εφαρμογές.

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, αποτελείται από μία μεγάλη ομάδα γνωστών Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, ενώ μέχρι αυτή την ώρα έχουν δηλώσει συμμετοχή περισσότεροι από 2.600 συμμετέχοντες σύνεδροι.

Προσκεκλημένοι ομιλητές θα είναι 53 επιστήμονες και ερευνητές από όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα έχουν γίνει αποδεκτές 108 καινοτόμες εργασίες από 258 συγγραφείς, που θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους.

Δείτε το πρόγραμμα ΕΔΩ