44ο ΕΠΙΣ – Εκδήλωση εις Μνήμην Δ. Τριχόπουλου, 12/5/2018, Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL

 

O Πρόεδρος και τα Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής
του 44ου Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου
έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν
στην Εκδήλωση εις Μνήμην Δ. Τριχόπουλου

Σάββατο 12 Μαΐου 2018
Ώρα: 18.30 – 20.00

Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL
Αίθουσα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ακαδημαϊκή Αριστεία και ο Δημήτρης Τριχόπουλος
Συντονιστές: Ν. Κωνσταντάρας, Δημοσιογράφος και
Δ. Μπούμπας, Καθηγητής ΕΚΠΑ

• Η διαχρονική διάσταση της αριστείας: φιλοσοφικές, κοινωνικές
και πολιτικές διαστάσεις της αριστείας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
Τ. Θεοδωρόπουλος, Δημοσιογράφος

• Η αριστεία στην ακαδημαϊκή διδασκαλία και έρευνα
Μ. Κουτσιλιέρης, Καθηγητής ΕΚΠΑ

• Η αριστεία στο σύγχρονο δημόσιο πανεπιστήμιο
Κ. Χριστοφίδης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου

• Η έννοια της αριστείας στη ζωή και το έργο του Δ. Τριχόπουλου
Θ. Μουντοκαλάκης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Συζήτηση