Εξελεγκτική Eπιτροπή

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ  2018-2022

Κολώνας Γεώργιος

Παπαδάκος Δημήτριος

Πλιάτσικας Πάρις