Ιστορία

Έτος Ίδρυσης

1926


ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΌΕΔΡΟΙ


Χριστοδήμου Φίλιππος 1926

Μακρής Λεωνίδας  1951-1957

Αντωνίου Αριστοτέλης    1/3/1956-18/08/1956

Παπαποστόλου Γεώργιος  1958-1963

Τριγώνης Γεώργιος  1964-1967

Ντινόπουλος Στέργιος  1967-1974

Τριγώνης Γεώργιος  1974-1978

Παπαπολύζος Νικόλαος  1978-1984

Βαλκανιώτης Παναγιώτης  1984-1987

Οικονόμου Γεώργιος  1987-1996

Σταυρόπουλος Δημήτριος  1996-2002

Πέτρου Γεώργιος  2002-2022

Αθανασίου-Γιαγιάκου Μαρία  2022-