Ιστορία

Έτος Ίδρυσης

1926


ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΌΕΔΡΟΙ


 

Χριστοδήμου  Φίλιππος

1926

Μακρής Κ. Λεωνίδας

1951-1954
1954-1957

Αντωνίου Αρ. Αριστοτέλης

1/3/1956-18/08/1956

Παπαποστόλου Μ. Γεώργιος

1957-1960
1960-1963

Τριγώνης Γρ. Γεώργιος

1964-1967
1974-1978

Ντινόπουλος Αρ. Στέργιος

1967-1970
1970-1974

Παπαπολύζος Β. Νικόλαος

1978-1981
1981-1984

Βαλκανιώτης Αθ. Παναγιώτης

1984-1987

Οικονόμου Ε. Γεώργιος

1987-1990
1990-1993
1993-1996

Σταυρόπουλος Ν. Δημήτριος

1996-1999
1999-2002

Πέτρου Κλ. Γεώργιος

2002-2005
2005-2008
2008-2011
2011-2014
2014-2018
2018-2022

 

Αθανασίου Γιαγιάκου Β. Μαρία

2022-

 

 

 

.