Ιστορία

Έτος Ίδρυσης

1926

 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΌΕΔΡΟΙ

 Χριστοδήμου Φίλιππος  1926

 Μακρής Λεωνίδας  1951-1957

                                          Αντωνίου Αριστοτέλης    1/3/1956-18/08/1956

 Παπαποστόλου Γεώργιος  1958-1963

 Τριγώνης Γεώργιος  1964-1967

 Ντινόπουλος Στέργιος  1967-1974

Τριγώνης Γεώργιος  1974-1978

Παπαπολύζος Νικόλαος  1978-1984

Βαλκανιώτης Παναγιώτης  1984-1987

Οικονόμου Γεώργιος  1987-1996

 Σταυρόπουλος Δημήτριος  1996-2002

 Πέτρου Γεώργιος  2002-