Φ.Ε.Κ.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Π.Φ.Υ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ -84-2001

FEK-713B

 

 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ (RESET) ΚΩΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΚΠΥ (ΕΟΠΥΥ)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΟΔΗΓΙΕΣ-

 

 

ΦΕΚ 4898… 2018

fek_4138_20-09-2018_eidikothtes

ΦΕΚ 4523

EGKYKLIOS GIANNOYLATOS

fek N_4025_2011Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ−
ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλ−
λες διατάξεις.
Ο

N-4413-ΦΕΚ-148-Α-8-8-2016-Μόνο-τα-ιατρικά-για-εξετάσεις-υποψηφίων-οδηγών

Ν.3418,ΑΡΘΡ.5 ιατρικα πιστοποιητικα 

ν4486-115 7-8-2017Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ_4025_v2

ΝΣ ΠΦΥ

Π.Δ.84-2001

  1. ΦΕΚ-2302-2014-τ-β-τροποίηση-παραρτημάτων-ΠΔ-84_20011(τεχνικές προδιαγραφές)
  2. ΦΕΚ-222-τΑ-12-11-2012-Ν.-4093-μόνο-οι-τροποποιήσεις-του-ΠΔ-84_2001
  3. ΦΕΚ-70-Προεδρικό-διάταγμα-υπ-αριθ.84-όροι-προϋποθέσεις-για-ίδρυση-Π.Φ.Υ.
  4. ΦΕΚ-για-άδειες-λειτουργίας-ιατρείων-13-3-2012

ΠΟΛ.119112.8.2014

φεκ _173_2808201ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 106
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.4

ΦΕΚ 70 τΑΠαράταση προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων παροχής
υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στις διατάξεις του Π.Δ. 84/01 (ΦΕΚ 70 τ.Α΄)

ΦΕΚ 1088-30-4-13

ΦΕΚ 2243

ΦΕΚ- Κατάλογος παθήσεων

ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟN 4512 2018 ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 271-342 ΣΕΛ 198-342

ΦΕΚ Β 3054-2012 Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.)

2273-2014Απαλλαγή υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου ιατρών που έχουν εγγραφεί σε
ιατρικές σχολές ηµεδαπής ή αλλοδαπής µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 2000-2001.

ΦΕΚ-200-2018 ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

4512_2018_

fek-43-4600-2019Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού
Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού
Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις.

ΦΕΚ-3958_12-9-2018-τΒ-Ονομασία-περιεχόμενο-και-προϋποθέσεις-απόκτησης-τίτλου-ιατρικής-εξειδίκευσης-από-ιατρούς-ειδικευμένους

Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Μονάδων Εφαρμογής Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαχείριση των Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) και την κατηγοριοποίησή τους

ΦΕΚ:ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,ΑΥΤΟΤΕΛ.ΙΔΙΩΤΙΚ.ΜΗΝ

ΦΕΚ-1373_22-4-2019-ΤΒ-Καθορισμός-δικαιολ-διαδικασίας-για-βεβαίωση-άσκησης-ιατρικού-επαγγέλματος-και-ιατρικής-ειδικότητας

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΦΕΚ 148Α 8-8-2016 ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦEK-40-A-2019-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΦΕΚ (Α’ 161) Ν. 4633/2019 «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις».

ΦΕΚ-161219

Ν.-4715-ΦΕΚ-149_1-8-2020-τΑ-Ρυθμίσεις-για-τη-διασφάλιση-της-πρόσβασης-σε-ποιοτικές-υπηρεσίες-υγείας-Ίδρυση-και-καταστατικό-του-ΟΔΙΠΥ-ΑΕ

Σχετικά με θέματα σφραγίδων επί των γνωματεύσεων και των παραπεμπτικών»

ΦΕΚ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 

Νομοθεσία που αφορά στους ιατρούς εργασίας:

 

ΦΕΚ 75Α_ Ν 3762_2009 – Αρ 12 Ιατροί εργασίας

Υ.Α.Υ7αΓΠ.-Οικ.-112498-2009 – Ιατροί εργασίας

N_3850/2010 – Ιατροί εργασίας

Ν 3996_11 – Αρθρο 29 Ιατροί εργασίας

Ν 4144_2013 ΦΕΚ 88 – ιατροί εργασίας αρ 23

ΦΕΚ-3509-21.8.2018-Κατάλογος-Ιατρών-Εργασίας

ΦΕΚ 68 ΤΗΣ 20.3.2020 ΑΡΘΡΟ 16 ΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

kya_5685_121_2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ