Διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις στα Αιματολογικά νοσήματα

ΦΟΡΕΑΣ: Ίδρυμα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8-9 Σεπτεμβρίου 2023
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Royal Olympic, Αθήνα

 

https://client.bluetree.events/pappa2023/login

 

  • Το Συνέδριο θα διεξαγχθεί αποκλειστικά με Φυσική Παρουσία
  • 1-8-202309Οι Εγγραφές είναι δωρεάν09-09-2023