Διαδικτυακό Περιφερειακό συνέδριο Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας

5&6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

SAVE THE DATE ΕΚΟΓΙ 5&6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2021

Αξιότιμοι

 

Εκ μέρους του Προέδρου του Ελληνικού Κολλεγίου Γενικής Ιατρικής, παρακαλούμε θερμά για την ανάρτηση και κοινοποίηση του διαδικτυακού συνεδρίου με θέμα Περιφερειακό Συνέδριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεία την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021.

 

Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής, η ηλεκτρονική εγγραφή είναι υποχρεωτική.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο site https://www.eventsapr.gr/synedrioekogi21/