Διημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιμώξεων

9-10 Δεκεμβρίου 2022, Ξενοδοχείο Porto Palace, Θεσσαλονίκη