Επιστημονική εκδήλωση«Μεταμόσχευση Ωοθηκικού Ιστού»