Θεματικό Συνέδριο της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας

Θεματικό Συνέδριο της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας (World Psychiatric Association – WPA) στην Αθήνα, στις 23-25 Ιουνίου 2022 (www.wpathematic.org), με πρόεδρο τον Καθηγητή Ψυχιατρικής, Νίκο Στεφανή.

Το συνέδριο είναι αφιερωμένο στην πρώιμη παρέμβαση στην ψυχική υγεία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής («Early Intervention in mental health across the life span») και απευθύνεται σε ειδικευμένους και ειδικευόμενους ψυχιάτρους, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς καθώς και φοιτητές των παραπάνω κλάδων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 22 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθούν 4 προσυνεδριακά εργαστήρια από την IEPA (Διεθνές Δίκτυο Πρώιμης Παρέμβασης στην Ψυχική Υγεία), στο πλαίσιο του συνεδρίου.

Πληροφορίες  στο ενημερωτικό φυλλάδιο εδώ: https://www.wpathematic.org/FILES/WPAthematic_athens_April.pdf

Aπευθύνεται σε ψυχιάτρους, ειδικευόμενους, ψυχολόγους, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές και φοιτητές. Στις 22 Ιουνίου, παραμονή του συνεδρίου, θα διοργανωθούν 4 εξειδικευμένα εργαστήρια έγκαιρης  παρέμβασης στην ψύχωση από το Διεθνές Δίκτυο Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψυχική Υγεία (IEPA Early Intervention in Mental Health International Network).

Οι εγγραφές τόσο στο συνέδριο όσο και στα εργαστήρια γίνονται on-line στη διεύθυνση www.wpathematic.org .